Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013

1.ledna 2020  |   Jitka Rousová  |  

ZŠ a MŠ Borkovany byla vybrána do projektu

IB-KE

Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých

INTERKULTURELLE BILDING FÜR KINDER UND ERWACHSENE

Registrační číslo projektu: M00128

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, to jsou investice do Vaší budoucnosti.

Název operačního programu: Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013
Číslo priority: 1
Název priority: Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Číslo opatření: 1.3
Název opatření: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Vedoucí partner:
Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko
partneři:

 1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice
 2. Vysočina Education
 3. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

Doba realizace projektu:
1. září 2009 – 31. srpna 2012

Rozpočet projektu:
1.472.778 € (z toho SSŠ Brno 359.624 € - spolufinancováno z ERDF, státního rozpočtu a rozpočtu Jihomoravského kraje)

Cíle projektu

 1. posílení spolupráce mezi mateřskými školkami obou zemí
 2. vznik přirozeného prostředí k učení se novému jazyku
 3. vznik multikulturních týmů
 4. výměna nejnovějších vědeckých poznatků o výchově, možnost jejich ověření v praxi
 5. vzájemné hospitace, exkurze a setkávání pedagogů, zástupců zřizovatelů, členů veřejné správy
 6. rozvoj a realizace společného vzdělávání (semináře, konference)
 7. vytvoření výukových materiálů

Aktivity projektu

 1. Informování o projektu a publicita. Úvodní a závěrečná konference s účastníky projektu a novináři. Vytvoření propagačních materiálů.
 2. Rozvoj spolupráce mezi mateřskými školami v pohraničí a výuka českého a německého jazyka – hravou formou na MŠ.
 3. Další vzdělávání pedagogů – celodenní semináře, metodická příručka.
 4. Hospitace s cílem výměny metod práce a zkušeností.
 5. Setkávání zřizovatelů, starostů, členů veřejné správy, výměna zkušeností s financováním, koncepcemi, výstavbou a údržbou mateřských škol
AKCE
Úvodní startovací setkání – Geras, Rakousko

Úvodní startovací setkání se uskutečnilo 4. listopadu 2009 v rakouském Gerasu. Proběhlo v Landesberufsschule v tělocvičně a v přilehlých prostorách. Setkání se zúčastnili za Jihomoravský kraj ředitelka ČŠI Brno Mgr. Andrea Musilová a inspektorka PaedDr. Hana Sedláčková, dále ředitelky zapojených mateřských škol, lektorky německého jazyka, zástupci zřizovatelů MŠ a koordinační tým projektu, celkem 38 osob.

Účastníky setkání přivítaly Marianne Erasimus (hlavní vedoucí projektu) a Marcela Řezníčková (hlavní koordinátorka projektu). Úvodní řeč pronesli Mag. Johanes Kranner (okresní hejtman) a Mag. Johana Mikl-Leitner (zemská radní). Prof.Dr. Klaus-Boerge Boeckmann přednesl přednášku na téma „Mnoho dětí – mnoho jazyků“, kde vyzdvihl důležitost včasnosti výuky cizích jazyků. Dále Ing. Vanda Homerová seznámila formou prezentace účastníky s projektem, včetně ukázek výuky češtiny v rakouských mateřských školách. informaci o účasti českých projektových partnerů v projektu předala PaedDr. Věra Hlavsová. Závěrem byl předán partnerům projektu pamětní list v souvislosti s udělením ocenění EUREGIO cena za inovaci 2009 tomuto projektu. Po polední přestávce pokračovalo setkání pod vedením Lisy Kolb-Mzalouet v duchu „Seznamujeme se – některé kroky jdeme společně“. Kromě některých seznamovacích technik byl prostor i pro prezentace panelů jednotlivých mateřských škol.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a přispělo k namotivování účastníků pro realizaci projektu.

Motivační setkání a seminář ředitelek MŠ a lektorek NJ


Motivační setkání se uskutečnilo 12. prosince 2009 v budově SŠŠ Brno. Zúčastněné ředitelky, vedoucí učitelky mateřských škol a lektorky německého jazyka přivítala PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání. Vedoucí projektu Mgr. Radka Ježková seznámila účastníky s plánem akcí na rok 2010 a předala organizační informace. Inspektorka ČŠI PaedDr. Hana Sedláčková obeznámila zúčastněné se zásadami výuky německého jazyka v mateřských školách.

Celkové hodnocení setkání vyznělo kladně a zároveň poskytlo mnoho podnětů ke zkvalitnění další práce.

Metodický seminář lektorek německého jazyka (pro partnery P1, P2 a P3)

Metodický seminář se uskutečnil 25. ledna 2010 v budově SŠŠ Brno. Lektorky německého jazyka přivítala Mgr. Radka Ježková, vedoucí projektu za JmK. Seminář proběhl pod vedením Mgr. Aleny Podepřelové a Mgr. Vítěslavy Cihlářové. Výsledky zpětné vazby ukázaly velmi kladné hodnocení, zvláště přínosné byly metodika výuky NJ a náměty pro další činnosti.

Animace
Aktuality
  21.5.2024
Nabídka pracovního místa na pozici vychovatel/ka ŠD od šk. roku 2024/2025

Přijmeme do pracovního poměru vychovatelku/vychovatele ŠD s nástupem od 1.9. 2024/ výše úvazku 0,77.

Požadavky: odpovídající kvalifikace, trestní bezúhonnost, pozitivní vztah k dětem, organizační schopnosti a náklonnost pro spolupráci v týmu.

Životopis zašlete do 7.6. 2024 na email: zsborkovany@email.cz

Tel. kontakt: 737 418 207


  26.4.2024
2
Oznámení o provozu MŠ během letních prázdnin 2024

- informace v přílohách

  5.4.2024
6 2
Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025 se koná 7.5. 2024

Vážení rodiče, veškeré potřebné informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025 najdete v níže uvedených přílohách. V případě jakékoliv nejasnosti nás neváhejte kontaktovat - tel. 737 418 207, email: zsborkovany@email.cz.

Zobrazit všechny

Animace
Kontakty

Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola
737 418 207, 519 419 414
zsborkovany@email.cz
Mateřská škola
737 999 898, 519 419 417
msborkovany@gmail.com
Školní družina
737 999 905, 737 418 207
druzinaborkovany@gmail.com
Školní jídelna
775 696 934, 519 419 417
jidelnaborkovany@gmail.com

Základní informace

Název školy:Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace
Adresa:Borkovany 49
IČ:75024004
E-mail:zsborkovany@email.cz
Web:https://www.skolaborkovany.cz
Datová schránka:gd3mbrg
Zřizovatel:Obec Borkovany
Bankovní účet:181893388/0300

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 519 419 414
Ředitelka:(+420) 737 418 207
Základní škola:(+420) 737 418 207, 519 419 417
Mateřská škola:(+420) 737 999 898, 519 419 417
Školní družina:(+420) 737 999 905, 737 418 207
Školní jídelna:(+420) 775 696 934, 519 419 417

E-mailové kontakty

Základní škola:zsborkovany@email.cz
Mateřská škola:msborkovany@gmail.com
Školní družina:druzinaborkovany@gmail.com
Školní jídelna:jidelnaborkovany@gmail.com

Mapa